Oprava dálkového ovládání SZZ v žst. Kopřivnice a v žst. Příbor

Zprávy

Oprava dálkového ovládání SZZ v žst. Kopřivnice a v žst. Příbor

Společnost AK signal Brno a.s. provedla v rámci opravy dálkového ovládání staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Kopřivnice a žst. Příbor výměnu původní technologie typu TZD 751 za nový řídicí systém REMOTE 98.
 

   
Kopřivnice, 2. prosince 2013
Ing. Ladislav Polcar, technický náměstek ředitele

Oblastní ředitelství SŽDC v Ostravě přistoupilo k výměně technologie dálkového ovládání pro jeho špatný a neudržitelný technický stav. Toto zařízení umožňovalo ovládat zabezpečovací zařízení žst. Kopřivnice a žst. Příbor dálkově z pracoviště výpravčího žst. Kopřivnice nákladovém nádraží.

V obou stavědlových ústřednách byly postupně demontovány skříně TZD 751 a prvky tvořící rozhraní k elektrickým obvodům prováděcí skupiny staničního zabezpečovacího zařízení. Následně pak byla provedena montáž procesních stanic TEDIS a navazujících obvodů rozhraní. Tato technologie umožňuje připojení reléového stavědla na řídící pracoviště JOP v žst. Kopřivnice nákladové nádraží. Rekonstrukce obou stavědel si vyžádala dvě nepřetržité čtrnáctidenní výluky zařízení plynule na sebe navazující, přičemž v žst. Příbor muselo být zřízeno provizorní zabezpečovací zařízení pro zajištění "křižování" vlaků.

V dopravní kanceláři žst. Kopřivnice nákladové nádraží vzniklo nové pracoviště JOP pro dálkové ovládání žst. Kopřivnice a Příbor a původní ovládání těchto dopraven ze standardního ovládacího pultu byl zrušeno. Na ovládacím pultu pomocí číslicové volby zůstalo pouze ovládání zabezpečovacího zařízení žst. Kopřivnice nákladové nádraží.

Fotoalbum


Publikováno: 2. 12. 2013
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím