Technické prohlídky a zkoušky UTZ

Služby

Společnost AK signal Brno a.s. je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy - Odborem drážní a vodní dopravy Rozhodnutím č.j. 25/2019-130-SPR/7 ze dne 26.7.2019 k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pověření je uděleno pro zařízení elektrických drah železničních, vyjma dráhy speciální:

1.) Zařízení elektrická:

a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah s omezením na zařízení s napětím do 1000 V,
b) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky s omezením na zařízení s napětím do 1000 V,
c) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy, s výjimkou mobilní části zabezpečovacích zařízení na drážních vozidlech a vlakového zabezpečovacího zařízení (palubní i traťová část) ERTMS/ETCS.

2.) Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím