Montáže

Služby

Společnost AK signal Brno a.s. je zaměřena na komplexní výstavbu, montáže, opravy a rekonstrukce všech druhů železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení:
 
  • Staniční zabezpečovací zařízení
  • Traťová zabezpečovací zařízení
  • Přejezdová zabezpečovací zařízení (reléová i elektronická)
  • Dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení
  • Informační zařízení pro cestující (rozhlas apod.)
  • Osvětlení nádraží, míst pro cestující veřejnost
  • Elektromontáže, slaboproudé a silnoproudé instalace a rozvody, přípojky nn
 
Dále provádíme výstavbu kabelových i optických sítí, opravy a přeložky kabelů pro sdělovací a zabezpečovací zařízení.
 
Činnost firmy AK signal Brno a.s. garantují osoby s autorizací v příslušném oboru, pracovníci společnosti jsou pravidelně odborně proškolováni pro práci na železničních zabezpečovacích a sdělovacích zařízení (odborné zkoušky odpovídající požadavkům dle předpisu SŽDC ZAM1).
 
Se spolupracujícími organizacemi jsme schopni zajistit i vypracování kompletní projektové dokumentace.
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím