Instalace výstražného zařízení ve Vyškově

Zprávy

Instalace výstražného zařízení ve Vyškově

Společnost AK signal Brno a.s. ve spolupráci se společností Baghirra s.r.o. instalovala výstražné zařízení předávající zvýrazněným způsobem informaci o zákazu vstupu do kolejiště. Je to druhá aplikace tohoto systému, prvotní instalace byla uskutečněna v Brně Starém Lískovci (červen 2016).

   
Vyškov, 4. května 2017
Ing. Jíří Šanda, vedoucí úseku VaV

Zařízení tvoří dva výstražné stožáry, které jsou instalovány v místech častého vstupu osob na železniční trať. Na stožáru je upevněno čidlo pohybu osob a výstražná skříňka s optickou i akustickou výstrahou. Pokud čidlo zaznamená pohyb osob směřující k trati, je spuštěna optická i akustická výstraha. Napájení je zajištěno fotovoltaickými panely.

Instalace je součástí projektu AMELIA, na kterém společnost AK signal Brno a.s. spolupracuje společně s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. Projekt se zabývá řešením problematiky ilegálních zkratek přes železniční trať. Jeho cílem je zmapování a systematizace příčin a podmínek tohoto rizikového chování a nalezení preventivních opatření vedoucích ke snížení počtu střetů drážních vozidel s osobami v důsledku neoprávněného vstupu do prostoru dráhy.

Projekt je realizován za finančního přispění Technologické agentury České republiky v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, vedený po č. TA04030327.

Fotoalbum


Publikováno: 4. 5. 2017
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím