Instalace výstražného zařízení v Brně

Zprávy

Instalace výstražného zařízení v Brně

Společnost AK signal Brno a.s. ve spolupráci se společností Baghirra s.r.o. instalovala výstražné zařízení předávající zvýrazněným způsobem informaci o zákazu vstupu do kolejiště.

   
Starý Lískovec, 28. června 2016
Ing. Jiří Šanda, vedoucí úseku VaV

Zařízení tvoří dva výstražné stožáry, které jsou instalovány v místech předpokládaného vstupu osob na železniční trať. Na stožáru je upevněno čidlo pohybu osob a výstražná skříňka s optickou i akustickou výstrahou. Pokud čidlo zaznamená pohyb osob směřující k trati, je spuštěna optická i akustická výstraha. Napájení je zajištěno fotovoltaickými panely.

Instalace je součástí projektu AMELIA, na kterém společnost AK signal Brno a.s. spolupracuje společně s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. Projekt se zabývá řešením problematiky neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy. Jeho cílem je zmapování a systematizace příčin a podmínek tohoto rizikového chování a nalezení preventivních opatření vedoucích ke snížení počtu střetů drážních vozidel s osobami v důsledku neoprávněného vstupu do prostoru dráhy.

Projekt je realizován za finančního přispění Technologické agentury České republiky v rámci účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, vedený po č. TA04030327.
 

Fotoalbum


Publikováno: 28. 6. 2016
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím