Dálkové ovládání Posázavského Pacifiku

Zprávy

Dálkové ovládání Posázavského Pacifiku

Společnost AK signal Brno a.s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., jinými slovy, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení trati č. 210 Praha Braník - Vrané nad Vltavou - Čerčany.

   
Vrané nad Vltavou, 27. října 2016
Ing. Ladislav Polcar, ředitel společnosti

Tato část trati zahrnuje železniční stanice (žst.) Praha Braník, Modřany a Zbraslav, Vrané nad Vltavou, Davle, Jílové, Týnec nad Sázavou a odbočku Skochovice s žst. Měchenice ve směru na Dobříš.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení byla rozdělena do tří etap. V roce 2008 byla provedena výstavba reléového stavědla v žst. Praha Zbraslav a dálkové ovládání stávajícího stavědla v Modřanech z dopravní kanceláře žst. Praha Braník. Současně byla odbočka Skochovice vybavena světelnými návěstidly a přejezdovým zabezpečovacím zařízením (PZS). V roce 2012 pak bylo v rámci stavby "DOZ Praha Braník - Čerčany, 1. část" vybudováno i reléové stavědlo a PZS v žst. Vrané nad Vltavou a dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení odbočky Skochovice z dopravní kanceláře žst. Vrané nad Vltavou. Třetí etapou byla v roce 2015/16 stavba "Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany" obsahující mimo jiné výstavbu reléových stavědel v žst. Praha Braník, Měchenice, Davle, Skochovice a Týnec nad Sázavou, 25 PZS a dálkové ovládání těchto zabezpečovacích zařízení z Jednotného obslužného pracoviště (JOP) umístěného na stanovišti dispečera v žst. Vrané nad Vltavou.

Obsahem technologické části stavby byla samozřejmě i zařízení nezbytná pro dálkově ovládané trati jako elektronická dopravní dokumentace, sdělovací zařízení, rozhlasové zařízení pro informování cestujících, traťový radiový systém TRS, elektrický ohřev výměn a dálková diagnostika technologických systémů.

Základní část zabezpečovacího zařízení tvoří reléová stavědla typu RZZ-DRS, která vznikla doplněním původního systému staničního zabezpečovacího zařízení AŽD 71 o funkce požadované současnou legislativou a požadavky počítačového ovládání. Stavědla jsou pak doplněna traťovým zabezpečovacím zařízením typu AH-DTS, plně integrovaným do stavědel a do stavění vlakových cest z JOP ve Vraném nad Vltavou. Všechny tyto systémy byly vyvinuty a instalovány společností AK signal Brno a.s.

V celém úseku trati bylo instalováno 25 přejezdových zabezpečovacích zařízení typu PZZ-RE, výrobce AŽD Praha s.r.o. Indikace a ovládání těchto zařízení je rovněž integrováno do JOP. Pohotovostní stav PZS je jedna z podmínek rozsvícení povolujícího návěstního znaku návěstidla dovolující jízdu vlaku na příslušný přejezd. Sdělovací a informační zařízení, traťový radiový systém TRS, prvky technologické datové sítě a kamerový systém byly instalovaly společnostmi AŽD Praha s.r.o a DCom, spol. s r.o. Všechny tyto systémy snesou srovnání s těmi používanými na hlavních železničních koridorech. 

Elektrický ohřev výměn, osvětlení nástupišť a prostorů pro cestující, a jejich dálkový dohled a řízení provedla společnost AK signal Brno a.s. společně s JICOM, spol. s r.o. Dálková diagnostika těchto systémů je datově přenášena na integrační server společnosti Intesys Brno s.r.o instalovaný v Praze.

Na stavbu Revitalizace Posázavského Pacifiku částečně navazovala stavba "Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš", která z technologického pohledu obsahovala instalaci obdobného zabezpečovacího zařízení, a to reléového stavědla v Mníšku pod Brdy ovládaného z JOP a instalaci 22 PZS typu PZZ-RE a PZS-K indikovaných rovněž na JOP v Mníšku pod Brdy a Dobříši.

Fotoalbum


Publikováno: 27. 10. 2016
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím