Akviziace v oblasti zabezpečování techniky

Zprávy

Společnost AŽD Praha, významný dodavatel zabezpečovací a telekomunikační techniky, dokončila akvizici společnosti AK signal Brno, podnikající ve stejném oboru. Tímto spojením AŽD doplnila svůj sortiment technologického sdělovacího a zabezpečovacího zařízení o některé další prvky a získala stabilního partnera v oblasti výroby a montáže těchto zařízení. AK signal bude i nadále vystupovat pod svou obchodní značkou.

Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD k majetkovému vstupu říká: "Na trhu v ČR se tak bude moci AK signal opřít o silného strategického akcionáře. Naše společnost hodlá naopak využívat některé systémy AK signalu pro doplnění svého výrobkového portfolia a bezesporu také výrobní a zejména vývojové kapacity.

Pro ředitele společnosti, ing. Pavla Anselmi, je vstup AŽD jednoznačně přínosem, spočívajícím ve zpřístupnění všech technických a technologických novinek v daném oboru. "Pro nás je důležitou výhodou přístup k vývojovému, projekčnímu, obchodnímu, výrobnímu, logistickému zázemí a podpoře všech útvarů a organizačních jednotek firmy AŽD Praha," říká Anselmi.

AK signal Brno a.s. je společnost působící v oboru sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrotechniky. Vyvíjí a dodává techniku převážně pro železniční a silniční dopravu, podílí se na budování sdělovací sítě a BTS GSM. Za jedenáct let své existence vyvinula několik typů zařízení pro racionalizaci provozu železničních tratí a realizovala řadu zabezpečovacích zařízení železničních stanic, vybavila železniční koridory v ČR diagnostickým zařízením, zabezpečovala několik regionálních tratí dispečerským zařízením a instalovala mnoho silových rozvodů a sdělovacích sítí. Roční obrat AK signal za hospodářský rok 2003/04 byl ve výši 146 mil. Kč.

AŽD Praha s.r.o. je českou firmou v odvětví zabezpečovací, telekomunikační a informační techniky zaměřené zejména na oblast kolejové a silniční dopravy. Hlavní objem produkce společnosti tvoří elektronické zabezpečovací systémy určené převážně pro železnici. Ve spolupráci s ČD a SŽDC se AŽD se spolupodílí na modernizaci hlavních koridorových železničních tratí. Vedle tohoto velkého projektu AŽD průběžně pracuje na celkové modernizaci a rekonstrukci jednotlivých železničních úseků, tratí a přejezdů, kam mimo jiné dodává sdělovací a zabezpečovací systémy. Od 1. května začíná fungovat nová webová prezentace AŽD Praha. Nový web koresponduje s novou strategií firmy. Internetová prezentace www.azd.cz změnila design, obsah i strukturu informací. Dnes má firma cca 1680 zaměstnanců, 10 organizačních jednotek a neauditovaný obrat v roce 2003 ve výši 3,35 mld. Kč.


Publikováno: 18. 5. 2004
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím