Záznamové zařízení B2000

Produkty

Záznamové zařízení B2000 je plně elektronické zařízení vyvinuté za účelem kontinuálního sledování činnosti především drážních reléových zabezpečovacích zařízení. Provedení tohoto zařízení však umožňuje jeho nasazení i v jiných aplikacích a oborech. Používá se všude tam, kde je zapotřebí monitorovat stavy a činnosti zařízení a zaznamenat je pro pozdější použití. Záznamové zařízení B2000 stavy zařízení sleduje a jejich změny včetně času zaznamenává v datové podobě do své statické CMOS paměti opatřené lithiovou baterií s životnosti 10 let. Kapacita paměti je přibližně 100 000 záznamů. Zaznamenané údaje není možné měnit bez porušení plomby a rozebrání přístroje.

Záznamové zařízení B2000 zabezpečuje sledování změn vstupních signálů a jejich vyhodnocení. Pro binární (dvoustavové) vstupy rozeznává řadič následující události:

 • aktivní vstup - napětí na vstupu v intervalu 15 VDC až 40 VDC nebo 15 VAC až 40 VAC frekvenci 0,5 Hz až 300 Hz,
 • neaktivní vstup - napětí na vstupu v intervalu 0 VDC až 1 VDC nebo 0 VAC až 0,7 VAC při frekvenci 0,5 Hz až 300 Hz,
 • kmitání na vstupu - napětí shodné pro aktivní vstup při frekvenci větší než 0,5 Hz déle než 50 ms,
 • dokmitání na vstupu - ukončení kmitání na vstupu včetně změřené frekvence kmitání.

Pro analogové vstupy zaznamenává analogovou událost (zápis skutečné efektivní hodnoty napětí na vstupu, při hysterezi 0,7 V).

Záznamové zařízení B2000 zaznamenává do paměti i své vnitřní stavy (nový start, ztráta napětí, čtení dat, posun času, konfigurace, SMS zpráva).

Schéma připojení Záznamového zařízení B2000 k technologii

Data z paměti Záznamového zařízení B2000 je možné opakovaně vyčíst buď místně přenosným počítačem nebo bezdrátově přes síť GSM Přenosovým zařízení B-GSM. Programový produkt pro vyčtení a zpracování zaznamenaných údajů je součástí dodávky. Kromě vyčtení pořízených dat ze Záznamového zařízení B2000 také umožňuje:

 • zobrazení pořízených dat v přehledném grafu (tabulce),
 • správu pohledů grafu,
 • tisk grafu,
 • tisk chronologické sestavy změnových událostí,
 • export dat,
 • archivaci pořízených dat,
 • zobrazení archivovaných dat,
 • import dat z PDA,
 • nastavení data a času Záznamového zařízení B2000.
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím