DOZ D3 - dálkové ovládání pro tratě D3

Produkty

Jeden ze způsobů řízení drážní dopravy podle předpisu D3 s použitím řídícího systému REMOTE 98 je aplikován v úseku Senice na Hané - Kostelec na Hané.

Přilehlou a zároveň dirigující stanicí pro danou trať D3 je žst. Senice na Hané. Druhou přilehlou stanicí je žst. Kostelec na Hané. V úseku jsou dvě dopravny D3 - Drahanovice a Třebčín a zastávky Náměšť na Hané. Slatinice, Kaple a Čelechovice na Hané.

Dopravny D3 jsou vybaveny zjednodušeným reléovým stavědlem s odjezdovými skupinovými návěstidly, vjezdovými návěstidly, samovratnými přestavníky a elektromagnetickými zámky pro vazbu klíčů výměnových zámků. Celý úsek je vybaven prostředky pro zjišťování volnosti pojížděných kolejových úseků. Zjednodušená reléová stavědla jsou navázána na řídící systém REMOTE 98, jehož obslužné pracoviště je umístěno v dopravní kanceláři dirigující stanice Senice na Hané. Pomocí tohoto pracoviště JOP vydává dirigující dispečer povolení pro jízdu vlaku a dohlíží na stav zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Základní princip řízení dopravy je zobrazen na následujícím obrázku:

Schéma principu řízení dopravy na trati D3 Senice na Hané - Kostelec na Hané

Povolení k odjezdu vlaku, tj. rozsvícení povolujícího návěstního znaku na odjezdovém návěstidle přilehlé stanice (ve směru na trať D3) nebo dopravny D3, je umožněno jen tehdy, pokud je pro zamýšlenou jízdu zavedena tzv. registrace jízdy. Tuto registraci zavádí dirigující dispečer prostřednictvím pracoviště JOP a to pro každý prostorový oddíl samostatně. Registrace jízdy zajistí rozsvícení povolujícího návěstního znaku pro odjezd do příslušného prostorového oddílu jen při splnění stanovených podmínek, včetně kontroly pohotovostního stavu všech PZS v dané cestě a současně znemožní povolení jízdy pro vlak následný a pro vlak v opačném směru.

Na výše uvedeném obrázku je zobrazen příklad zavedení registrace pro jízdu z přilehlé stanice Senice na Hané do dopravny Třebčín. Povolující návěst na odjezdovém návěstidle v přilehlé stanici se rozsvěcuje obsluhou staničního zabezpečovacího zařízení. Směr zavedené registrace je zobrazen symbolem traťového souhlasu.

Zrušení registrace jízdy provádí dirigující dispečer povinně dokumentovaným úkonem na pracovišti JOP poté, co mu bylo nahlášeno uvolnění prostorového oddílu. Tímto úkonem umožní zavedení nové registrace ve stejném nebo opačném směru.

Obsluha vjezdových návěstidle dopraven D3 se provádí pouze v rámci zavádění registrace jízdy v daném prostorovém oddílu a směru. Samostatné rozsvícení povolující návěsti na vjezdovém návěstidle není umožněno.

Při poruše, kdy je nutné uskutečňovat jízdy vlaků bez zavedení registrace jízdy, je umožněno dirigujícímu dispečerovi na pracovišti JOP zavést funkci Zákaz odjezdu pro daný prostorový oddíl a tím znemožnit nežádoucí dodatečné rozsvícení povolující návěsti.

Indikace na pracovišti JOP je provedeno standardními symboly - viz následující obrázek. Indikaci stavu přilehlého prostorového oddílu bez  možnosti ovládání má rovněž na svém monitoru i výpravčí žst. Kostelec na Hané.

Indikace nežádoucí výstrahy na PZS je v době výluky dopravní služby indikována na ústředním stavědle žst. Olomouc.

Indikace na monitoru pracoviště JOP ve stanici Senice na Hané

V dopravnách Drahanovice a Třebčín a na zastávkách Náměšť na Hané, Slatinice a Čelechovice na Hané je instalováno rozhlasové zařízení UH-02, které umožní dirigujícímu dispečerovi z pracoviště JOP aktivovat několik předdefinovaných hlášení. Současně je umožněno na pracovišti JOP zavést pro každé rozhlasové zařízení režim automatické činnosti, ve kterém je hlášení o příjezdu vlaku aktivováno automaticky jízdou vlaku.

Diagnostické informace o stavu zabezpečovacích zařízení v celém úseku trati jsou přenášeny na pracoviště údržby v Olomouci. Diagnostické informace o stavu zařízení v úseku Kostelec n/H - Třebčín jsou přenášeny na pracoviště údržby v Prostějově.

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím