Vnitřní oznamovací systém AK signal Brno a.s.

O nás

AK signal Brno a.s. (dále jen AKS) zřídila v souladu s Politikou společnosti a na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon), vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání nebo podezření na protiprávní jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje nápravná opatření.

 

O vnitřním oznamovacím systému jsou informovaní všichni zaměstnanci AKS. Protiprávní jednání nebo podezření na protiprávní jednání může AKS oznámit jakákoliv fyzická osoba, která pro AKS vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu § 2 odst. 3 Zákona.

 

Informace zaslané vnitřním oznamovacím systémem jsou v naprostém bezpečí. Jsou zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Oznamovateli nehrozí žádné odvetné opatření v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a se Zákonem.

 

Oznámení můžete podat následujícím způsobem:

  • písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu, poštou na níže uvedenou adresu, vhozením do schránky pro podání oznámení v sídle AKS na Kulkova 26 nebo v provozovně na Kulkova 1
  • telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonního kontaktu
  • osobně, pro sjednání schůzky kontaktujte příslušnou osobu na níže uvedeném e-mailu nebo telefonu
  • elektronicky vyplněním formuláře na níže uvedeném odkazu nebo načtením QR kódu

 

 Příslušná osoba:  Ing. Pavel Řehůřek, Compliance officer
 E-mail:  oznameni (zavináč) aksignal (tečka) cz
 Adresa:  Compliance officer, AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, 614 00 Brno
 Telefon:  +420 545 233 486, klapka 500 nebo +420 602 764 623
 Elektronický formulář:  oznámení

Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím